Organizatorzy / Organizers

Komitet organizacyjny / Organizing committee:

Iwona Magdziarska - Przewodnicząca

Krzysztof Sokołowski - Komisarz

Eugeniusz Skórzewski - Gospodarz

Anna Górska - Sekretarz

Pavel Jurista - Kierownik Śladów

Robert Fagoš  - Kierownik Stadionu

 

 

 

 

Script logo