Zgłoszenia / Registration

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA CZŁONKÓW ATIBOX - Team Registration Form for Atibox members - Anmeldeformular für Atibox-Mitglieder

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ZAWODNIKÓW SPOZA ATIBOX - Registration Form for non Atibox members - Anmeldeformular für nicht Atibox-Mitglieder

Po pobraniu i wypełnieniu zapisany formularz należy przesłać na adres mail: biuro@zkwpwroclaw.pl

After downloading and completing, the saved form should be sent to the following e-mail address: biuro@zkwpwroclaw.pl

Nach dem Download und der schriftlichen Ausfüllen des Formulars an die E-Mail-Adresse gesendet werden: biuro@zkwpwroclaw.pl

 

Script logo